PDF

Kulcsszavak

eredményesség, hosszútávú együttműködés, szakmai kiégés elleni védelem

Absztrakt

A tanulmánysorozatban a duális típusú képzésnek a szociális felsőoktatásban történő meghonosodásáról és kimutatható eredményeiről számolunk be.

E tanulmányrészben ismertetjük a Gál Ferenc Egyetem hallgatói és mentortanárai körében lefolytatott kvalitatív kutatás eredményeit. E vizsgálat, valamint a hallgatói létszámadatok változásának tanulsága alapján az új képzési formának a szakmai utánpótlás kinevelésén túl, a munkakultúrának már az elméleti képzési szakaszban megvalósuló elsajátításával egyidejűleg a szakmai identitás fejlődésében is kiemelt szerepe van.

Sikeresnek mondható a duális képzés egyetemi oldalról is, hiszen megvalósulhat a felsőoktatási intézmény és a gyakorlati helyszínként működő szervezet/intézmény szoros és hosszútávú együttműködése. A képzés és a hallgatói, segítői életút sikere közös eredményként realizálható, ahogyan a hallgatói létszám emelkedése is, mely a szociális munka hiányszakma jellege szempontjából is kiemelten fontos.

Az írásból kiderül, hogy a képzés generális jellegét sem szünteti meg a duális típusú képzés bevezetése, és az egyetemi koordináció által megvalósított rendszeres mentorképzés, a tereptanárképzés hiányára is adekvát választ adhat. A Gál Ferenc Egyetemen végzett kvalitatív kutatás eredményei alapján bemutatott interjúrészletek azt is láttatják, hogy a kiválasztott mentorok esetében az ismeretátadás lehetősége, a hallgató fejlődésének elősegítésében betöltött szerepük nagymértékben hozzájárulhat a szakmai kiégés magas kockázatának csökkentéséhez.

https://doi.org/10.54230/Delib.2023.1.5
PDF

Hivatkozások

IRODALOMJEGYZÉK

Homoki, A. (2019). A gyermekvédelem megjelenése a szociális munkások hivatásképzésében. Deliberationes, 12 (1), 145-155.

Homoki, A. (2022). Szociális munka jelene és jövője a szociális szakemberek és a szociális munka képzésben részt vevők szemszögéből. Kutatási zárójelentés. In. Egyházi Egészségügyi Központ Megvalósíthatósági Tanulmánya (oldalszám nélkül). Gál Ferenc Egyetem.

International Federation of Social Workers & International Association of Schools of Social Work. (2014). A szociális munka globális definíciója. https://www.iassw-aiets.org/global-definition-of-social-work-review-of-the-global-definition/ (Letöltés: 2022.01.11.)

Soós, Zs. (2018). Szociális esetmunka. Debreceni Egyetemi Kiadó.