Pdf

Kulcsszavak

speciális szociális szolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő, alkalmazott módszerek

Absztrakt

Absztrakt

A tanulmány a Magyarországon 2018-ban a köznevelésben bevezetett speciális szociális szolgáltatás jellemzőit, a bevezetést követő segítői dilemmákat és nehézségeket és a pandémia ellenére kimutatható fejlődési lehetőségek tényezőit írja le.

            A longitudinális kutatás 2018-2021. években a szolgáltatás által érintett szakemberek és társszakmák képviselőinek bevonásával Magyarország nagyrégióiban kvalitatív módszerekkel zajlott.

Eredményeink szerint a kezdeti nehézségek ellenére kimutatható a speciális gyermekjóléti szolgáltatás fejlődése, az elérhetőségének kiszélesedése, az alkalmazott módszerek és szakmai készségek bővülése,  a befogadás és együttműködés szintjének növekedése.

Kulcsszavak:

speciális szociális szolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő, alkalmazott módszerek

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.2.64
Pdf

Hivatkozások

Felhasznált irodalom:

A szociális munka globális definíciója (2014). A szociális munka globális definíciója – New Global Definition of Social Work. IFSW, IASSW. https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ Utolsó látogatás: 2021. 05. 28.

Bányai, E. (2000). Az iskolai szociális munka és lehetőségei az ezredfordulón Magyarországon. Háló (5) 8. 3-5.

Bányai, E. (2020). A korai iskolaelhagyás megelőzése a szociális munka eszközeivel. In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác. 31-45.

Boda, K. (2020). Jelszó: Bolyhos Nyuszi In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Boda. K. & Hajdú Sz. (2020). „Mr. Gordon „be-szabaduló” szoba” In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Boros, J. (2020). Lehetőségek vagy kötelezettségek? A köznevelési intézményekben dolgozó szociális munkások továbbképzése In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Bozó-Kutyifa, E. (2020). „Vendég a háznál” – Az óvodai és iskolai szociális segítő szerepe és dilemmái In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Budai, I. (2020). Az iskolai szociális munka (segítés) egyetemes paraméterei. In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác. 7-30.

Costin, L. B. (1975). School Social Work Parctice: A New Model. Social Work 20/21. (April) 135–39

Csobán Marianna (2020).„Roma gyerekek integrációja a B-i általános iskolákban” In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Dávid, M. & Esetefánné Varga, M. et al. (2008). Hatékony tanulómegismerési technikák. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

Dupper, David. R. (2020). School social work: skills and interventions in effective practice. Wiley.

Fábián, G.,Hegyesi, G. & Talyigás, K. (2020): Előszó. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata.7. kötet Tudományos gondolkodás és kutatás a szociális munkában. (szerk: Fábián, G. & Hegyesi, G.) MTA Szociológiai Tudományos Bizottság Szociális Munka Albizottság, Budapest. 1-5.

Gergál, T.& Máté, Zs. (2009). Az iskolai szociális munka lehetőségei: a pécsi modell. In: (Máté Zs. &Szemelyácz, J. (szerk.): Az iskolai szociális munka kézikönyve. INDIT Közalapítvány, Pécs.

Homoki A. & Czinderi, K. (2020). Óvodai és iskolai szociális segítők beágyazódása a köznevelési intézmények szervezeti kultúrájába. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2019. I. kötet, (Szerk.: Varga A.,Andle, H. & Molnár-Kovács Zs.) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság és PTE BTK Neveléstudományi Intézet. Pécs. 47-57. https://nevtud.btk.pte.hu/onk2019/uj-kutatasok-nevelestudomanyokban.

Homoki, A. (2016). Gyermekvédelemben élni a Szeretet erejével: A boldogulás elősegítése nehéz helyzetben lévő serdülők körében. ISBN: 9783639509878. Áldott Remény Könyvkiadó.

Homoki, A. (2019). A gyermekvédelmi szükségletorientáció az óvodai, iskolai segítésben. Deliberationes. XII. Évfolyam 1. Szám. Gerhardus Kiadó. Szeged. 43-71.

Homoki, A.(2010). Child Care's Dilemmas in the Primary Schools. Practice and Theory in Systems of Education, (5. évf.) 4. sz. 321-330.

Központi Statisztikai Hivatal (2016). Magyarország statisztikai nagyrégióinak ismertetése.

https://hunmix.hu/nagyregiok/

Lou, S. (2018). Legal Issues in Social Work Practice and Research ISBN 10: 3319774123 ISBN 13: 9783319774121 Springer.

Máté Zs.& Gergál T.(2020). Az iskolai szociális munka gyakorlata. A prevenciós munkáról In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Máté, Zs.&Gergál, T. (2020). Az iskolai szociális munka gyakorlata. A prevenciós munkáról. In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.147-173.

Mayor, N.(2020). A különleges bánásmódot igénylő gyermekek helyzete a közoktatásban és az óvodai-iskolai szociális segítő feladatai ezzel összefüggésben In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Meares, A. P. (2010). Social Work Service in Schools. 6th edition, Chicago.

Meares, A. P., Washington, R.O. & Welsh, B. L. (1986). Social Work Services in Schools. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs (NJ).

Németh, M. & Reszler, B.(2020). Az óvodai és iskolai szociális munka és a művészet- és meseterápiás foglalkozások összekapcsolhatóságáról. In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Pataki, É.(2020). A csoportmunka alkalmazása az óvodai, iskolai szociális munkában. Programok, kezdeményezések Zuglóban In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Pintér, B.&Valkony, K.(2020). Szakmák találkozása: ismerkedés és együttműködés csoportmódszerekkel In: (szerk.: Budai, I. &Bányai, E.). Szociálpedagógia. Iskolai szociális munka – óvodai, iskolai, szociális segítés (tematikus szám). 16. kötet. ISSN 2064-2709. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Vác.

Rácz, A. (2022). Önmagába záródó gyermekvédelem – a nyitás lehetséges útjai. 1-17. (kézirat, megjelenés alatt)

Sinka, E. (2019). Bevezető-Alapvetések. Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az iskolában (szerk.: Csillag, M.& Palotás, Z.) Oktatási Hivatal. Budapest. 5-9.

Soós, Zs. (2017). Szociális ismeretek oktatása a pedagógus BA képzésekben. Szociálpedagógia. Diskurzusok, horizontok. (szerk.: Mándi, N.) 3-4.sz. 24-39. Vác.

Tanító, Zs. (2020). Egy iskolai szociálismunka-csapat szubjektív története

V. Gönczi, I. (2018). Határok mentén. Szociálpedagógiai szemlélet a pedagógusképzés tükrében. In: (szerk.: Soós, Zs.) A szociális hivatás múltja, jelene és lehetséges jövője. Szociálpedagógia 12. kötet. 96-109.