Deliberationes
A Gál Ferenc Egyetem tudományos folyóirata

Főszerkesztő: Janka Ferenc
Szerkesztésért felelős személy: Halasi Szabolcs

Szerkesztőbizottság tagjai:
Árpási Zoltán
Fejes Rudolf Anzelm
Gellén Márton
Gurka Dezső
Halasi Szabolcs
Horváth Gábor
Juhász Attila
Kovács József
Petróczi Erzsébet
Puskás Attila
Thékes István

Vajda Tamás

Szerkesztőségi titkár:
Kónya Tünde

Kiadó: Gerhardus Kiadó 2020
Felelős kiadó: Dux László, rektor

Kiadó/szerkesztőség címe: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
E-mail cím: deliberationes@gfe.hu

Terjesztési forma: nyomtatott és online

ISSN 1789-8919 (Nyomtatott)
ISSN 2786-1562 (Online)

Megjelenés: évente két alkalommal
MTID: 1001221