A Deliberationes a Gál Ferenc Egyetem által alapított és kiadott nemzetközi, szabad hozzáférésű, lektorált folyóirat, amely 2008 óta jelenik meg félévente, valamint különszámokkal. Célja, hogy az Egyetem multidiszciplináris jellegének megfelelően a teológiai témájú írások mellett a szakjainkon érintett számos tudományterületről is közöljön írásokat. Ezzel kívánunk hozzájárulni a kárpát-medencei tudományos tevékenység eredményei széles körben váljanak ismertté, további kutatásokban és a képzésekben alkalmazottakká. Felhasználjuk ehhez a Deliberationes elektronikus kiadványként történő terjesztésének és idézésének tágabb lehetőségét, amit a nyomtatott változat is kiegészít.

Ezért a Deliberationes – összhangban az MTA szabad hozzáférést segítő célkitűzéseivel –open access formában működik és rendelkezik online és nyomtatott változattal is.

A folyóirat tanulmányai DOI (Digital Object Identifier) azonosítót kapnak.