Pdf

Kulcsszavak

közétkeztetés
gyermekek táplálkozása
egészségtudatos táplálkozás
MENZA reform
elégedettség

Absztrakt

A közétkeztetési reform elindítása, immáron lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, melynek végeredményeként született meg a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. A rendelet immáron korcsoportosan a Food Based Dietary Guidelines európai ajánlásai alapján alakította át a korábbi Menza körképek során bemutatott korántsem ideális helyzetet.
Az egészségtudatos táplálkozás kialakítása érdekében a közétkeztetés, mint lehetőség adott, ehhez azonban meg kell őriznünk az étkezők elégedettségét.
A tanulmányom gyakorlati részében három korcsoportban (óvoda, általános és középiskola) végeztem felmérést saját szerkesztésű kérdőívvel, melynek elsődleges célja volt, hogy felmérje, a gyermekek, illetve szülők milyen mértékben elégedettek a közétkeztetéssel, valamint, hogy táplálkozási szokásaik, és alapanyag-ismeretük menynyiben függ a szolgáltatás igénybevételétől. A kiosztott 300 kérdőívből 256 érkezett vissza értékelhetően. Ezen kívül, a kínálat oldaláról a város közétkeztetését biztosító szolgáltató vezetőjével készítettem félig strukturált interjút. Az adataimat Microsoft
Excellel és SPSS programok használatával dolgoztam fel.
Az eredmények közül kiemelném, hogy az elégedettség és a szolgáltatás igénybevételi ideje közötti szignifikáns kapcsolat csak a 2-5 éve és az öt évnél régebben igénybevevők között mutatható ki, ugyanakkor az életkor és az elégedettség között negatív
korreláció áll fenn, vagyis minél idősebb a válaszadó, annál elégedetlenebb. Az elégedettség esetében a válaszadók érzékenyen reagálnak a körülményekre, melyek közül a legerőteljesebb kapcsolatot a tálalás minőségével, valamint az ételek hőmérsékletével találtam. Ugyanakkor ezeknél erőteljesebb kapcsolat áll fenn az ételek minősége és ízletessége között.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.102
Pdf

Hivatkozások

Bakacs, M., Kaposvári, C., Nagy , B., Varga, A., & Zentai, A. (2018). Országos iskolai MENZA körkép 2017. Budapest: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. https://ogyei.gov.hu/dynamic/Orszagos-iskolai-MENZA-korkep2017-181212-2-web.pdf

Bujdosó, Z., Kerekesné Mayer, Á., & Ujvári, K. (2012). Gasztornómia a vendéglátásban. Magyarország: Károly Róbert Főiskola. Letöltés dátuma: 2020. 01. 02., forrás: Digitális tankönyvtár web site: ttps://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/

tamop412A/2010-0010_12_Gasztronomia_a_vendeglatasban/2895/index.scorml

Caballero B (2007). „The global epidemic of obesity: An overview”. Epidemiol Rev 29, 1-5. https://doi.org/10.1093/epirev/mxm012

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar,(2020) Reflektor fényben a kamaszok egészsége és jóléte https://www.ppk.elte.hu/content/reflektorfenyben-a-kamaszok-egeszsegees-jollete.t.38869

Emberi Erőforrások minisztériuma (2014) 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. (2014. 04 30). Letöltés dátuma: 2020. 01. 02., forrás: Netjogtár: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.

cgi?docid=169011.268149#foot4

Greiner, E., Dánielné Rózsa, Á., & Kovács, A. V. (2009). Országos iskolai MENZA körkép 2008. Budapest: Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet. Letöltés dátuma: 2019. 12 03, forrás: http://ogyei.gov.hu/dynamic/oeti_forms/menza2008.pdf

Horváth , I. (2016. 09 29). Közétkeztetés. Parlament Infojegyzet(2016). Magyarország: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI IGAZGATÓSÁG KÉPVISELŐI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT. Letöltés dátuma:

01 02, forrás: https://www.parlament.hu/web/guest/infojegyzet-2016

Hungast, M. (2015. 01 30). Intézményi elégedettségmérés elemzése. Magyarország. Letöltés dátuma: 2020. 01. 20, forrás: www.hungast.hu

Inchley, J., Currie, D., Jewell, J., Breda, J., & Barnekow, V. (2017). Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalies in the WHO Europaen Region, 2002-2014.

Copenhagen, Denmark: World Health Organization Regional Office for Europe. Letöltés dátuma: 2020. 02 18, forrás: http://www.hbsc.org/publications/international/

Kai, M. (2018). A fittség és rendszeres fizikai aktivitás szerepe az egészségnevelésben

Fókuszban a NETFIT. In E. Antal, & R. Pilling (Eds), A magyar gyermekek és fiatalok életmódja-táplálkozás, testmozgás és lélek Fehér Könyv (old.: 122-125). Budapest: TÉT Platform.

Kenesei, Z. (2017). A vevői elégedettség mérésének lehetőségei több. Statisztikai Szemle, 95(1), 29-50. https://doi.org/10.20311/stat2017.01.hu0029

Kovács, V. A., Kaj, M., Király, A., & Csányi, T. (2020). Mennyit mozogtak a gyermekek a koronavírus-járvány hatására bevezetett korlátozások alatt? In:E. Antal , & R. Pilling, (Eds) A magyar lakosság életmódja járványhelyzet idején: táplálkozás,

testmozgás és lélek Budapest: TÉT Platform Egyesület.

Kubányi, J., & Szűcs, Z. (2020). Változások a karanténidőszakban a GYERE® programban részt vevő iskolás gyermekek életében. In:E. Antal , & R. Pilling, (Eds) A magyar lakosság életmódja járványhelyzet idején: táplálkozás, testmozgás és lélek

Budapest: TÉT Platform Egyesület.

Molnár, S., Ács, A., Kádár, K. M., Czékmán , E., Csajbókné, É. C., & Mák, E. (2019).

Az óvodáskorú gyermekek közétkeztetésének megítélése a szülők szemszögéből. Új Diéta, 28(5), 25-28.

Schreiberné Molnár, E., Nagy-Lőrincz, Z., Nagy , B., Bakacs, M., Kis, O., Sarkadi-Nagy

, E., & Martos, É. (2017). Országos Táplálkozási ás Tápláltsági Állapot Vizsgálat OTÁP 2014 A magyar lakosság vitaminbevitele. Orvosi Hetilap, 158(33), 1302-1313. https://doi.org/10.1556/650.2017.30832