Pdf

Kulcsszavak

információgazdálkodás
termelésmenedzsment
vállalati információs rendszer
ERP
versenyképesség
hatékonyságnövelés

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, bemutatni egy vállalkozás példáján keresztül hogyan segíti a termelésmenedzsmentet a vállalatirányítási rendszer, illetve a rendszer használata mennyire befolyásolja egy vállalkozás teljesítményét. További célkitűzés, hogy feltárjuk
a vállalat informatikai fejlettsége és a vállalati működés eredményessége közötti kapcsolatokat.
Minden vállalkozás működése három alappillérre épül, függetlenül attól, hogy a vállalkozás termékek gyártásával vagy valamilyen szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos: a pénzügyek, a termelés és a marketing.
A pénzügyi feltételek megteremtését követően elő kell állítani a terméket, illetve biztosítani kell a szolgáltatást. A termék gazdaságos gyártásáért, és/vagy a szolgáltatás megfelelő színvonalú nyújtásáért a termelésmenedzsment felel. Bár a termelésmenedzsment nevében is benne foglaltatik, hogy a menedzsment része, mégis legtöbb feladata a menedzsment és a mérnöki tevékenységek határán helyezkedik el. Végezetül, a terméket és/vagy a szolgáltatást értékesíteni kell.
A vállalkozások működése szempontjából a termelési folyamatok mellett kitüntetett szereppel bír az információkkal való gazdálkodás, hiszen a hiteles forrásból származó információk birtoklása egyfajta hatalmat, döntéshozatali képességet is jelent.
Az információgazdálkodás feladatait ma már számtalan integrált vállalatirányítási információs rendszer segíti. A piacon elérhető és megvásárolható integrált rendszerek az üzleti folyamatok valamennyi szegmensét képesek leképezni. A bevezetésük akár
néhány hét alatt megtörténhet. Fontos kérdés az, hogy a vállalkozások menedzsmentje hogyan tud élni a felkínált lehetőségekkel. A téma ehhez a versenyhelyzethez való alkalmazkodás miatt került feldolgozásra.
A szakirodalomban felhalmozott tudásanyag áttanulmányozása után, megvizsgáljuk az általános és gyakorlati elvárásokat egy piaci vállalatirányítási szoftverrel szemben, a következő lépés, hogy bemutatjuk a vállalkozásban bevezetett vállalatirányítási rendszert és azt, hogy a bevezetése hogyan oldotta meg a bevezetést indokló problémákat.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.83
Pdf

Hivatkozások

Chase, R. B., and Aquilano, N. J. (1995). Production and Operations Management.

Manufacturing and Services. Irwin

Hágen, I., Kondorosi, F. (2009). Üzleti tervezés, „Controll 2003” Kft. Debrecen

Kovács, I. (2011). Integrált vállalatirányítási rendszerek. Szent István Egyetem.

Szente, B. (2003). Termelés és szolgáltatásmenedzsment, Universitas-Győr Nonprofit

Sziray, J., Gaul, G. (2006). Vállalati információs rendszerek I. Széchenyi István Egyetem

Sziray, J., Gaul, G., Erdős, F. (2006). Vállalati információs rendszerek II. Széchenyi István Egyetem

Vermes, P. (2006). Termelésmenedzsment [Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára]. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás

Gaither, N. (1990). Production and Operations Management. A Problem-Solving and Decision-Making Approach. The Dryden Press

Hetyei, J. (2004). ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks,

Budapest

Kelenhegyi, P. (2004). Úton az ERP felé, IT-Business 08. szám, 2004. október 12.

Koltai, T. (2006). Termelésmenedzsment. Typotex Kiadó.

Michelberger, P. (2002). Termelő és szolgáltató vállalatok információs rendszerei,

Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar

Molnár, Gy. (2020). Termelésmenedzsment szoftveres támogatása egy vállalat példáján keresztül [Bsc Szakdolgozat]. Gál Ferenc Egyetem

Orbán A. (2006). Vezetői információs rendszerek a közigazgatásban

Raffai, M. (2006). Az információ - szerep, hatás, menedzsment, Palatia, Győr

Rózsa, T. (2008). Kis- és középvállalkozások számítógépes információs rendszereinek funkcionális, hatékonysági és gazdasági elemzése [Doktori disszertáció]. Debreceni Egyetem

Soós, T. (2013). Technológiával támogatott vállalkozások, Kiadó: Kis-Tóth Lajos

Zörög, Z. (2012). A vállalati információs rendszerek, mint gazdasági erőforrások és az alkalmazásukhoz szükséges munkaerő kompetenciák [Doktori disszertáció].

Debreceni Egyetem