Pdf

Kulcsszavak

elégedettség
fogyasztó
gyógyfürdő-szolgáltatás
gyógyturizmus
turizmus

Absztrakt

Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos turisztikai utazások világszerte egyre inkább felértékelődtek. Az elmúlt időszakban az egészség felértékelődése által a turizmus felismerte a gyógyvízre alapozott gyógyturizmus fontosságát, ezért egyre növekszik az érdeklődés a gyógyfürdő-szolgáltatásokat igénybe vevők jobb megismerése iránt.
A magyarországi gyógyvízre alapozott gyógyturisztikai szolgáltatások növelésének lehetőségeihez, illetve a piaci igényekhez történő alkalmazkodás akkor lehetséges, ha pontosan ismert a fogyasztók gondolkodása, motivációja, attitűdje.
Primer kutatással megvizsgálásra került a középkorú magyar középosztálybeli fürdőturisták szocio-demográfiai jellemzői közül a gyógyvízzel kezelhető betegség és a fürdők szolgáltatás-minőségével kapcsolatos elégedettség közötti összefüggések.
Megállapítást nyert, hogy a fürdőturisták fürdőszolgáltatások minőségével kapcsolatos elégedettségét az egészségi állapotuk nem befolyásolja.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.71
Pdf

Hivatkozások

Andó, R., Fritz, P., Patakiné, B. J. (2019). Életmód-szabadidő-rekreáció. In P. Fritz (Ed.), Alapfogalmak és jelentéseik a rekreáció területén: Rekreáció mindenkinek III.

(10-29). Miskolci Egyetemi Kiadó.

Babbie, E. (2017). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó.

Bauer, I. (2008). The health impact of tourism on local and indigenous populations in resource-poor countries. Travel medicine and infectious disease, 6(5), 276-291.

Behdioğlu, S., Acar, E., & Burhan, H. A. (2019). Evaluating service quality by fuzzy SERVQUAL: a case study in a physiotherapy and rehabilitation hospital. Total

Quality Management and Business Excellence, 30(3-4), 301-319.

Bieger, T., & Beritelli, P. (2012). Management von Destinationen. München.

Bujdosó, Z. (2016). A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere Magyarországon. In S. Kókai (Ed.), A változó világ XXI. századi kihívásai: tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. (63-76). Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet.

Chambers T. A. (2016). Mineral springs resorts in global perspectives: Spa histories.

Journal of Tourism History, 8(3), 321-323, DOI: 10.1080/1755182X.2017.1292657

Clawson, M. & Knetsch, J. L. (2013). Economics of outdoor recreation. London. DOI. https://doi.org/10.4324/9781315064215

Demir, P., Gul, M., & Guneri, A. F. (2020). Evaluating occupational health and safety service quality by SERVQUAL: a field survey study. Total Quality Management and

Business Excellence, 31(5-6), 524-541. DOI: https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1433029

Freedman, D., Pisani, R., & Purves, R. (2005). Statisztika. Typotex.

Hojcska, Á. E., Szabó, Z. (2019). Fürdő-gyógykezelések igénybevételének felhasználói magatartás-vizsgálata gyógyszállodában. In I. R. Kőszegi (Ed.), III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Versenyképesség és innováció. (542-548).

Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar.

Knetsch, J. L., Davis, R. K. (2019). Comparison of methods for recreation evaluation.

In C. S. Van Doren, George, B. Priddle & J. E. Lewis (Eds.), Land and Leisure. (151-166). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429025983-15

Kraft, F. B., & Goodell, P. W. (1993). Identifying the health conscious consumer. Marketing Health Services, 13(3), 4-18.

Murphy, P. E. (2012). Tourism: A community approach. 10(4). London - New York City. DOI: DOI.org/10.4324/9780203068533

Printz-Markó, E., Molnar, E. I. (2020). Health Tourism—A New System-Model Based on the Four Basic Elements. In S. L. Fotea, I. Ş. Fotea, S. A. Văduva, (Ed.), Challenges and Opportunities to Develop Organizations Through Creativity. Technology and Ethics Cham, (253-258). Svájc: Springerpp. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43449-6_14

Szabó, Z. (2011). Inanspruchnahme von Heilbad-Dienstleistungen im Lichte von Verbrauchererhebungen. In F. Darabos (Ed.), Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet. (121-134). Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó.

Szabó, Z. (2017). The development offer values of tourism in Hungary: Az egészségturizmus kínálati értékeinek fejlesztése Magyarországon. In Z. Szabó (Ed.), The values of spa towns. (36-47). Magyar Fürdővárosok Szövetsége.

Takács, Sz. (2016). Bevezetés a matematikai statisztikába. Antrész Kiadó.

Vargha, A. (2015). Matematikai statisztika. Pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Póly