Pdf

Kulcsszavak

recesszió
covid és gazdaság
EU államadósság
turizmus szektor
vállalatok átalakulása

Absztrakt

A koronavírus-járvány alapvetően változtatta meg a világról alkotott nézetünket. A gazdasági folyamatok ciklikusságát figyelembe véve már időszerű volt egy bizonyos fokú visszaesés, de a lezárásokkal járó pandémia jelentősen felgyorsította ezt a folyamatot. A tanulmányban azt tekintjük át, hogy milyen helyzetet teremtett mindez az unió, valamint a hazai gazdaság számára, hogyan változtak a főbb makrogazdasági mutatók, hogyan alakult az Európai Unió tagállamainak államadóssága és miként érintette a turizmus szektort a járvánnyal járó visszaesés.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.59
Pdf

Hivatkozások

Angyal, A. (2020). A koronavírus felgyorsíthatja az ipari forradalmat. https://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2020/04/23/a_koronavirus_felgyorsithatja_az_ipari_forradalmat/

Eurostat - General Government Gross Debt – (2021. 02.08) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/default/table?lang=en

Központi Statisztikai Hivatal. (2019). Magyarország, 2019. I-III. negyedév. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mone/mo1909.pdf

Központi Statisztikai Hivatal. (2020a). A kereskedelmi szálláshelyek külföldi és belföldi vendégforgalma. https://www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0017.html

Központi Statisztikai Hivatal. (2020b). Ipari termelői árak, 2020. május. KSH Gyorstájékoztató, 2020. június 30.http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/tar/tar2005.html

Központi Statisztikai Hivatal. (2020c). Foglalkoztatottság, 2020. március-május. KSH Gyorstájékoztató, 2020. június 29. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog2005.html

Központi Statisztikai Hivatal. (2020d).Keresetek, 2020. január-április. KSH Gyorstájékoztató, 2020. június 30. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2004.html

Központi Statisztikai Hivatal. (2020e). A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2019. KSH Statisztikai Tükör, 2020. április 30. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/

idoszaki/gazd/2019/index.html

Központi Statisztikai Hivatal. (2021). A regisztrált gazdasági szervezetek száma.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html

Magyar Nemzeti Bank. (2021). Világjárványtól az újraindításig. Az MNB válságkezelő lépései. Magyar Nemzeti Bank tanulmánykötet, 2021. július

Price Waterhouse. (2020). A válságkezelési felkészültség, mint a jövő versenyelőnye: 4500 válság tanulságai. A PwC 2019-es globális válságfelmérése. https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/global_crisis_survey_2019.pdf

Selmeci, P., & Márton, B. (2020). Lépéskényszerben a vállalkozások – Gyors válaszok a rendkívüli kihívásokra. Világgazdaság, 2020. 05.26. https://www.vg.hu/velemeny/elemzes/lepeskenyszerben-a-vallalkozasok-gyors-valaszok-a-rendkivulikihivasokra-2-2281473/

World Tourism Organization (2020a). International Tourism and COVID-19 https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19

World Tourism Organization (2020b). Impact assessment of the covid-19 outbreak on international tourism https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-touris