Pdf

Kulcsszavak

pénzügyi tudatosság, speciális pedagógia

Absztrakt

A gyermekkorban látott szülői minták hatással vannak a következő generációk pénzügyeire, amely hosszú távon az adott ország gazdasági intézkedéseit is befolyásolják. A gyermekek pénzügyi nevelése olyan pénzügyi tudást generál, amely nélkülözhetetlen az életben való eligazodáshoz. Ugyanakkor a hazai felnőtt lakosság pénzügyi műveltsége és kultúrája, pénzügyi tudása csekély. Így a közoktatás feladatává vált, a gazdasági és pénzügyi alapismeretek átadása, mind formális, mind nem formális formában. Már kisiskoláskortól érdemes pénzügyi ismereteket átadni ahhoz, hogy tudatosan gondolkodó felnőtt generáció nőjön fel. Különböző életszakaszokban cselekedtetve, játékos formában a gyermekek fogékonyak ezen ismeretek befogadására is. A sajátos nevelési igényű hallgatók esetén azonban speciális pedagógia eszközök alkalmazása is indokolt, amire a tanulmányban is kitérünk.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.8
Pdf

Hivatkozások

Atkinson, A. és Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions. WP15, 32-33. https://doi.org/10.1787/20797117

Béres, D. (2013. június 20.). A pénzügyi kultúra - mi is ez valójában? Pénzügyi Szemle Online

https://www.penzugyiszemle.hu/vitaforum/a-penzugyi-kultura-mi-is-ez-valojaban

Csányi, Y. (Ed.). (1995). Integrált fejlesztés a kutatás szintjén. Együttnevelés – speciális igényű tanulók az iskolában. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest

Csorba, L. (2020). Pénzügyi kultúra és pénzügyi műveltség, a pénzügyi magatartás meghatározó tényezői, Pénzügyi Szemle, 2020/1, 67-82.

Horváth, I. (2017) A nemzetközi és hazai pénzügyi, gazdasági oktatás eredményei a kutatások tükrében, Új Pedagógiai Szemle, 2017/7-8. 18-46.

Jászi, É. (2013). Az Együttnevelés Kihívásai A Pedagógusképzésben, Fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek együttneveléséről alkotott pedagógusvélemények jellemzőinek vizsgálata, Doktori (Ph.D.) értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi Kutatások Program,42.

Kovács. É. (2015) Játékok és feladatok a gazdasági ismeretek általános iskolai oktatásához, Új Köznevelés, 2015/4, 36-40.

Magyar Nemzeti Bank (2008) Együttműködési Megállapodás a pénzügyi kultúra fejlesztése területén

https://www.mnb.hu/letoltes/0415mnbpszafmegallpodas-penzugyi-kultura-fejleszte.pdf

Mesterházi, Zs. (1995). A tanulási képességről és a tanulási akadályozottságról Gyógypedagógiai szemle 1995/1. 26-27.

OECD. (2018). Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion, OECD Publishing. www.oecd.org/.../financial.../2018- INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf

Falus, I., Báthory, Z. (Eds.). (1997). Pedagógiai Lexikon, II. kötet. Keraban Kiadó.

UNESCO (2005). Literacy for Life – Education of All; UNESCO Publishing.

https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2420223