Pdf

Kulcsszavak

Tantervi változások
oktatáspolitikai
tanulási különbözőség
differenciálás

Absztrakt

Magyarországon, mint mindenhol a világon, a közoktatást nagymértékben befolyásolták az oktatáspolitikai változások. A  tanulmány a Trianoni békeszerződést követő húsz év neveléstörténeti törekvéseit teszi vizsgálatának tárgyává egy régió, Békés
vármegye oktatásügyi helyzetének feltárásával, fókuszálva a középiskolákra vonatkozó tantervi módosításokra.
A téma feldolgozásánál a leíró jelleg mellett elméleti-elemző módszert alkalmazva, helyenként az összehasonlító metodika segítségével nem csak az intézetek egymással való összevetése, de olykor országos kitekintés is megjelenik.
A pedagógusok már az 1920-as években felismerték, hogy a gyermekek közötti tanulási különbözőség nem csak az eltérő képességeik miatt alakult ki, lemaradásuk hátterében többek között szociális hatások is szerepet játszottak. Ezért a meglévő társadalmi és szociális nehézségek miatt örömmel fogadták a Tanterv és Utasításban megengedett tanítói szabadságot, melyek a napjainkban is oly fontos differenciálás lehetőségét villantották fel.
Megismerve a módszertani útmutatásokat, a tantervi vitákat, a haladást segítő kritikai polémiákat kijelenthető, hogy a  vármegyei oktatásügy számos olyan értékkel rendelkezik, melyekre bátran lehet támaszkodni napjaink iskolaügyében is.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.48
Pdf

Hivatkozások

Glatz, F. (Ed.). (1990). Tudomány, kultúra, politika Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai (1917-1932). Európa Könyvkiadó.

Kilczner, Gy. (1930). A fizika helye a reálgimnáziumok tantervében. Protestáns Tanügyi Szemle, (4)5, 162-166.

Nagy, M. (1930). Új református középiskola tanterv. Protestáns Tanügyi Szemle (4)5, 161-162.

Bessenyei, L. (1932). Új református középiskolai tanterv. Protestáns Tanügyi Szemle.

(6)8, 223-226.

Bessenyei, L. (1932). Új református középiskolai tanterv. Protestáns Tanügyi Szemle.

(6)8, 223-226.

Országos Törvénytár, M. Kir. Belügyminisztérium. XI. törvénycikk §.1 (1924). https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=92400011.TV&targetdate=&printTitle=1924.+%C3%A9vi+XI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev

Országos Törvénytár, M. Kir. Belügyminisztérium. XXIV. törvénycikk §.1 (1926).

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=92600024.TV&targetdate=&printTitle=1926.+%C3%A9vi+XXIV.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev

Országos Törvénytár, M. Kir. Belügyminisztérium. XI. törvénycikk §.4 (1934).

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93400011.TV&searchUrl=/ezer-evtorvenyei%3Fpagenum%3D4