Pdf

Kulcsszavak

cserkészmódszer, komparatív metodika, közösségépítés, cserkésztörvény

Absztrakt

Az elértéktelenedő világban elsőrendű szerepe van a közösséget építő, egymást segítő, a keresztény értékeket nyíltan felvállaló életérzésnek. A cserkészet vallásossága nagyszerű lehetőség az egy valláson belüli felekezetek együttműködésére, sőt a vallásközi párbeszédre is. Ezzel egyszerre juttatjuk a cserkészünket közelebb Istenhez, és tanítjuk meg elfogadni és megérteni más vallások vagy felekezetek követőit.

Magyarországon a rendszerváltást követően újra szerveződött a cserkészmozgalom, melynek nagy érdeme, hogy vezetői visszanyúlnak az eredeti gyökerekhez, de megadják a választ az új társadalmi kihívásokra is.

A dokumentumelemzés során komparatív módszereket alkalmazva a tanulmányban az 1920-as évek Sík Sándorhoz köthető értékeit és a napjainkban, a Magyar Cserkész Szövetség által lefektetett erényeket elemezzük, feltételezve azt, hogy jelentős hasonlóságot találunk.

A cserkészet nevelési folyamatában a közvetlen és a közvetett nevelő hatások egyaránt érvényesültek és napjainkban is érvényesülnek. A cserkészvezetők a cserkészélet normáit, eszméit, ideáljait, céljait, magatartási követelményeit a cserkészek számára életkoruknak megfelelő módon, jól érhetően mutatták be. A 21. század cserkészmódszere nagyban hasonlít az elődökéhez, természetesen magába foglalva a legújabb metodikát is.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.99
Pdf

Hivatkozások

Bokody, J. (2009). Megszületik a cserkészet. In G.Merva, M. (Ed.) A magyar cserkészet története 1910-től napjainkig. (pp.7-21) Gödöllői Városi Múzeum.

https://godolloimuzeum.hu/wp-content/uploads/2014/07/GVM_MF_A-magyar-cserk%C3%A9szet-t%C3%B6rt%C3%A9nete-1910-t%C5%91l-napjainkig_2009.pdf

Erdey, F. (1924). A cserkészpedagógia alapelvei. Kalocsa. https://mtda.hu/books/erdey_ferenc_a_cserkeszpedagogia_alapelve.pdf

Füle, S. (2010). A magyar cserkészmozgalom pedagógiája (1912-1948). Módszertani Közlemények 50(5), 185-193.

http://acta.bibl.u-szeged.hu/29038/1/modszertani_050_005_185-193.pdf

Kamarás, I. (2021). Sík Sándor kegyes pedagógiája. Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. 107-116.

http://real-eod.mtak.hu/9598/1/107-116_abszolut_pedagogusok_2021.pdf

Lipcsei, I. (2006). A Békés vármegyei oktatásügy története a két világháború közötti időszakban. Szarvas,

http://real-eod.mtak.hu/9598/1/107-116_abszolut_pedagogusok_2021.pdf

Mészáros, I. (1983). Sík Sándor és a magyar cserkészpedagógia. Vigilia, 48(10), 767-762.

http://www.epa.hu/02900/02970/00518/pdf/EPA02970_vigilia_1983_10_767-772.pdf (2021.)

Sík, S. (1925). Magyar Cserkészvezetők könyve. Magyar Cserkészszövetség.

Tabajdi, G., Szigeti, L. (Eds). (2020). Magyar cserkészet 1910-1948. Magyar

Cserkészszövetség.

https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/2020-10/tabajdi-szigeti-magyar-cserkeszelet-1910-1948.pdf

Várnagy, E. (1994). Emberebb ember. In Várnagy, E. (ed). Neveléstörténeti sorozat.

http://mek.oszk.hu/01800/01821/01821.htm

A Magyar Cserkészszövetség Egységes ifjúságnevelési kézikönyve

https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/2020-04/Egyse%CC%81ges%20ifju%CC%81sa%CC%81gnevele%CC%81si%20koncepcio%CC%81.pdf