PDF

Kulcsszavak

választás, politikai legitimáció, demokrácia kutatás, USA 2020

Absztrakt

Az érdeklődő magyar közvéleményt számos hír, de kevés konkrét, és még kevesebb tudományos igénnyel összeállított empirikus vizsgálat érte el az Egyesült Államokban 2020. novemberében lezajlott általános választások kapcsán. Az világos volt a magyar közvélemény számára, hogy a viták és az események hőfoka a szokásos, egyébként is magas szintet lényegesen meghaladta. Az eltelt idő lehetőséget ad bizonyos tárgyilagosságra, ami szükséges is a 2024-ben ismételten esedékes választások eredményeinek és várható vitáinak értékeléséhez. Mindehhez a jelen írás két konkrét, empirikus vizsgálatot használ és vesz alapul.

A hazai és a világsajtó által tálalt megközelítésben felbukkanó kérdés rendre az volt, hogy történt-e választási csalás, és az befolyásolta-e a történéseket. Ez az írás sem feltenni, sem megválaszolni nem kívánja ezt a kérdést, azonban olyan részleteket tár fel, amelyek 2024 novemberi ismételt előbukkanása biztosra vehető. A mű leíró jelleggel számba veszi azokat az eseményeket és eljárási kérdéseket, amelyek gyakorlati kezelése sokak szerint nem volt megnyugtató, és csak részlegesen történt meg az elmúlt időszakban. Ide tartozik egyebek mellett a levélszavazatok kezelése, érkeztetése és ellenőrzése, a fizetett külső szavazatgyűjtő vállalkozók alkalmazása, valamint a szavazólapok és az azok autentikus voltát garantáló aláírt borítékok kezelése.

https://doi.org/10.54230/Delib.2023.1.49
PDF

Hivatkozások

Ayyadurai, Shiva AyyThe Echomail Report. Pattern Recognition Classification of Early Voting Ballot (EVB) Return Envelope Images for Signature Presence Detection. An Egnineering Systems Approach to Identify Anomalies to Advance the Integrity of US Election Processes

https://www.azsenaterepublicans.com/echomail-report

https://www.azsenaterepublicans.com/_files/ugd/2f3470_05deb65815ab4d4b83938d71bc53459b.pdf

Navarro, P. (2021). The Navarro Report. https://peternavarro.com/the-navarro-report/