Pdf

Kulcsszavak

Kórházpedagógia, betegség, nevelés

Absztrakt

A betegséggel küzdő gyermekek speciális oktatása-nevelése kiemelten fontos feladat, ugyanis egy súlyos betegég és annak kelezése miatt a tanulók akár hónapokra kieshetnek a formális oktatásból. Tanításuk nem csupán a napi tananyagban való előrehaladás miatt fontos, a megfelelően kivitelezett oktatói-nevelői munka ugyanis a beteg gyermekek jóllétéhez is jótékonyan hozzájárulhat. Az iskolai életbe való integrálásuk – akár a digitális pedagógia módszereit felhasználva – pedig segíthet elkerülni a szociális izolációt, és annak negatív hatásait.

A kórházpedagógia, mint a beteg gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó tudományterület megfelelő elméleti és gyakorlati alapot teremt a beteg gyermekek oktatásának feladatához. Bár a szakterület mind haza mind nemzetközi szinten több évtizedes múltra tekint vissza, sajnálatos módon hazánkban még mindig sok gyermek számára nem érhető el kórházpedagógiai szolgáltatás.

A beteg gyermekek oktatása egy speciális feladat, melyhez a pedagógusoknak speciális ismeretekre és készségekre van szükségük. A pedagógusoknak kapcsolódniuk kell a gyógyító team tagjaihoz, a szülőkhöz, az anyaiskola pedagógusaihoz, az osztályközösséghez, és ami a legfontosabb, a betegséggel küzdő diákhoz. Fontos a kórházpedagógus empátiás készsége, melynek segítségével rá tud hangolódni a beteg gyermek személyiségére, betegségéből és annak kezeléséből adódó sajátosságokra, valamint az aktuális lelkiállapotára, és erre rezonálva alakítja ki az oktatás módszerét.

A hatékony pedagógiai folyamat érdekében kiemelten lényeges a megfelelő oktatási program létrehozása beteg gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó szakemberek számára. Erre az igényre reagálva a Gál Ferenc Egyetememen 30 órás oktatási program kidolgozása valósult meg. A képzés során betegség pszichés-, szociális- és kognitív következményeivel kapcsolatos elméleti ismeretek átadásán túl hangsúlyt kap a pedagógusok segítő készségeinek fejlesztése, kórházi közeghez illeszkedő oktatás módszerek és eszközök bemutatása, valamint a pedagógusok lelki egészségvédelmének témaköre.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.126
Pdf

Hivatkozások

Felhasznált irodalom

Becsei-Balogh, R., Szili, K. (2016). Kórház-pedagógia. Képzés és Gyakorlat, 14(3-4) 65-92.

Benigno, V., Fante, C. (2020). Hospital school teachers’ sense of stress and gratification: An investigation of the Italian Context. Continuity in Education, 1(1), 37–47. https://doi.org/10.5334/cie.14

Boekaerts, M., & Röder, I. (1999). Stress, coping, and adjustment in children with a chronic disease: A review of the literature. Disability and Rehabilitation: An International, Multidisciplinary Journal, 21(7), 311–337. https://doi.org/10.1080/096382899297576

Cacioppo, J. T., Hawkley, L. (2003). Social isolation and health, with an emphasis on underlying mechanisms. Perspectives in Biology and Medicine, 46(3)39-52. https://doi.org/10.1353/pbm.2003.0063

Csabai, M., Molnár, P. (2009). Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Medicina Kiadó.

Drotar, D. (2006). Psychological interventions in childhood chronic illness. American Psychological Association.

Homoki, A. (2014). A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Északalföldi régióban. Debreceni Egyetem. http://hdl.handle.net/2437/201731

Homoki, A. (2016). A boldogulás elősegítése nehéz helyzetben lévő serdülők körében: Gyermekvédelemben élni a szeretet erejével. Áldott Remény Könyvkiadó.

Keehan, S. (2021). Continuing Education in Irish Hospital Schools: Provision for and Challenges for Teachers. Continuity in Education, 2(1), 42–59. DOI: http://doi.org/10.5334/cie.25

Lavigne, J. V., a Faier-Routman, J. (1992). Psychological adjustment to pediatric physical disorders: A metaanalytic review. Journal of Pediatric Psychology, 17, 133–157. https://doi.org/10.1093/jpepsy/17.2.133

Lemke, R. E. (2004). A hospital school: An intrinsic case study. Retrieved

Livneh, H., Antonak, R. F. (2005). Psychosocial Adaptation to Chronic Illness and Disability: A Primer for Counselors. Journal of counseling and development, 83, 12-20. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2005.tb00575.x

Molnár, K. (2014). Betekintés a kórházpedagógiába. Neveléstudomány, 1. 82-96.

Newacheck, P. W., Taylor, W. R. (1992). Childhood chronic illness: Prevalence, severity, and impact. American Journal of Public Health. 82, 364-371. https://doi.org/10.2105/ajph.82.3.364

Papp, Zs., Kökönyei, Gy., Békési, A. és mtsai. (2016). Egészséggel összefüggő életminőség három gyermekkori krónikus betegségben. Alkalmazott Pszichológia. 16 (3), 79–93. https://doi.org/10.17627/ALKPSZICH.2016.3.79

Scott, K. M., Bruffaerts, R., Tsang, A., és mtsai. (2007). Depression–anxiety relationships with chronic physical conditions: Results from the World Mental Health surveys. Journal of Affective Disorders, 103,113–120. https://doi.org/10.1016/j.jad.2007.01.015.

Shiu, S.. (2001). Issues in the education of students with chronic illness. International Journal of Disability, Development and Education, 48(3), 269-281. https://doi.org/10.1080/10349120120073412

Steinke, S. M., Elam, M., Irwin, M. K., Sexton, K., & McGraw, A. (2016) Pediatric hospital school programming: An examination of educational services for students who are hospitalised. Physical Disabilities: Education and Related Services, 35(1), 28–45. https://doi.org/10.14434/pders.v35i1.20896

Susánszki, É., Szántó, Zs. (2006). Fiatalok egészsége. UISZ jelentés. http://www.ifjusagugy.hu/uszi_kotetek/UISZ-13.pdf

Uggeri, M., Capurso, M., Dennis, J., Janssen, E., Merkt, A., Schmeider, I., & Patel, D. (2015). Learning at home and in the hospital. The institutional environments of Home and Hospital Education (HHE) in Europe. Retrieved

Volentics, A. (1997). Kórházpedagógia. In: Báthory, Z. és Falus, I. (szerk.). Pedagógiai Lexikon. II. Budapest: Keraban Könyvkiadó.

Internetes források

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásának irányelve: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/tartos_gyogykezeles_szakmai_iranyelv, letöltve: 2022.11.02.

Iskola-egészségügyi jelentés: https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/vedonoi-tevekenyseg/modszertan/1026-iskola-egeszsegugyi-jelentes letöltve 2022.11.02.

Kórházpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés szakleírása: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/20664/szakleiras letöltve: 2022.11.02.

Kórházpedagógia szakirányú továbbképzés szakleírás: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/21458/szakleiras letöltve: 2022.11.02.

KórházSuli: https://korhazsuli.hu/, letöltve 2022.11.02.

Központi Statisztikai Hivatal, 22.1.2.6. Születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor nem, megye és régió szerint: https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0039.html, Letöltve: 2022.11.18.

Központi Statisztikai Hivatal, 22.1.1.9. Halálozások száma és aránya, csecsemőhalandóság, születéskor várható élettartam, halálozás főbb okok szerint: https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0009.html, Letöltve: 2022.11.18.

Jogszabályi hivatkozások

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet