Pdf

Kulcsszavak

Kulturális kompetencia, anyanyelvi nevelés, speciális pedagógia

Absztrakt

A gyermekek nevelése, fejlesztése számos esetben vet fel speciális pedagógiai kérdéseket, s nincs ez másképp a nyelvi-kommunikációs területen sem. Az írás elsőként a kulturális kompetencia részét képező anyanyelv mindennapi életünkben betöltött különösen fontos szerepéről szól, majd azonosítja a téma szempontjából speciális pedagógiai eseteket. A nyelvi-kommunikációs képességekkel összefüggő problémák feltárását követően kitér a felismerés módozataira és kiemeli az anyanyelvi játékokat és az irodalmi alkotásokat mint a fejlesztés lehetséges eszközrendszerét.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.73
Pdf

Hivatkozások

Csányi, Y. (2005). A hallássérült gyermekek korai fejlesztése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest

Csertő, A. & Ecsédi, A. & Nagy, J. & Puppi, J. (1982). Iskolaelőkészítő kompenzálás, Tankönyvkiadó, Budapest

Dankó, E.-né (2016). Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Második, javított kiadás. Flaccus Kiadó, Budapest

Farkas M., & Perlusz A. (2000). A hallássérült gyermekek óvodai és iskolai nevelése és oktatása. In. ILLYÉS S. (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. 505–535. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest

Gósy, M. (1997). Beszéd és Óvoda. Nikol gazdasági munkaközösség, Budapest

Gyarmathy, É. (2021). https://www.patreon.com/veiszeralinda

Katona, K. (2007). Adalékok az óvodai anyanyelvi fejlesztés témaköréhez, In Diskurzus 2007: 177-187.

Katona, K. (2018). Mindenben anyanyelv, Raabe Kiadó, Budapest

Lukács, Á. & Kas, B. (2008). A specifikus nyelvi zavar biológiai alapjai In Pedagógusképzés 6. évf. 1-2. sz. / 2008 pp 69-78.=

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi_stLb5PbzAhUwyoUKHVpLAmcQFnoECA0QAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.nytud.hu%2Foszt%2Fneuro%2Fkasb%2Fpubl%2Fspecifikusnyelvizavarbiol.pdf&usg=AOvVaw0T-vWUm8w5SyeglKlWsXpX

Lukács, Á. & Kas, B. (2011). Érts és értesd meg magad! – A nyelvi fejlődés folyamata és elmaradásai. In: Balázs István (szerk.): A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások. Biztos Kezdet Kötetek II. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 180–224.=

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjs273G8KH0AhX_hf0HHRdiCzsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fmek.oszk.hu%2F14800%2F14806%2F14806.pdf&usg=AOvVaw1-WOU36C_ju-LVrN0L5kef

Lukács, Á. & Kas, B. & Pléh, Cs. (2014). A specifikus nyelvfejlődési zavar. In: Pléh, Cs., Lukács, Á. (szerk.) Pszicholingvisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

McCreery, R. W. & Walker, E. A. & Spratford, M. & al. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing 2015;36:24S-37S.

https://www.entandaudiologynews.com/features/audiology-features/post/lessons-from-the-outcomes-of-children-with-hearing-loss-study

Dr. Pukánszky, B. (2020). A speciális pedagógia a neveléstudomány rendszerében szerk: Dr. Kozma, Gábor Szeged, Gerhardus Kiadó, 83 p.

Rescorla, L. (1989). The Language Development Survey: A screening tool for delayed language in toddlers. Journal of Speech and Hearing Disorders, 54 (4), pp. 587–599.

Sugárné Kádár, J. (1985). Nyelvi-kommunikációs gyakorlatrendszer 5-6 éves óvodások számára. In Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskolás korban (Szerk.: Sugárné Kádár Júlia), Akadémiai Kiadó, Budapest, 202-211. o.

Terestyéni T. (2006). Kommunikációelmélet A testbeszédtől az internetig. Typotex Kiadó, Budapest 348. o.

Watzlawick, P. & Beavin, J. A. & Jackson, D. D. (1968). Pragmatics of Human Communication, Co.: Faber and Faber, London

EüK 9. szám EMMI szakmai irányelv „a 0–18 éves korú gyermekek teljes körű, életkorhoz kötött hallásszűréséről és a kiszűrt gyermekek gondozásba, rehabilitációba vételéről” http://www.mave.hu/uploads/file/Hallasszures.pdf (Letöltve: 2021. 10. 07.)