Pdf

Kulcsszavak

Regnum Marianum, medium regni, apostoli királyság, katolicizmus, identitás, nemzet, nemzeti szimbólumok, globalizáció, Európa

Absztrakt

Magyarország a Kárpát-medencében, Közép-Európában a keleti és nyugati kultúrák törésvonalában helyezkedik el. Sajátos kifejezések, fogalmak alakultak ki az évszázadok alatt, egyházi szimbólumokat tartalmaz címerünk is, amelyek a mai magyar társadalomban kevésbé ismertek. Ha szeretnénk megérteni, hogy minek mi a valódi jelentősége, a katolicizmus ismerete nélkül ez lehetetlen. A probléma összetett, mert nemzedékek nőtek fel úgy a kommunizmus éveiben, hogy semmilyen teológiai tudással nem rendelkeznek. A hitre nevelés mellett elsősorban a Kárpát-medencét kell minél alaposabban megismernünk, megismertetnünk gyermekeinkkel személyes kapcsolatokon keresztül. Közben pedig vigyázni kell arra, hogy a vallás, a nemzeti érzés ne váljon a büszkeség, önérvényesítés forrásává.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.62
Pdf

Hivatkozások

Betori, G. (2021). Il cardinale Betori contro Halloween: „Una sceneggiata che banalizza la morte.” 2021. november 3. https://www.firenzetoday.it/cronaca/betori-contro-halloween.html?fbclid=IwAR0NY-JvMd0CfKQvl2jlW7Ysma4B8tTcX2cHfMKMaGnrU0PIw1hVZJoxF8k (Letöltve: 2022. 10. 04.)

Biesinger, A. (2014). Gyermekeink és a hit. Miért olyan fontos a vallásos nevelés? Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Boulad, H. (2017). „Miért lettem magyar?” Heti Válasz, 2017. március 23. 10-13.

Fehérváry, J. (2020). Szentmise-kommentár: Népet gyűjtesz magad köré… 2020. szeptember 6. https://www.magyarkurir.hu/hirek/szentmise-kommentar-nepet-gyujtesz-magad-kore (Letöltve: 2022. 10. 04.)

Horváth, G., Lenčiš, Š. (2012). A kettőskereszt a magyar és a szlovák címerben. Gerhardus Kiadó, Szeged-Kassa-Brünn,

Horváth, G. (2017). Eszme, jóság, erő, oltalom. Az apostoli királyság gondolata Glattfelder Gyula csanádi püspök interpretációjában. Deliberationes, 2017/2., Gerhardus Kiadó, Szeged. 33-102.

Kandinsky, W. (1989). Lo spirituale nell’arte, Milano, SE. (Eredeti cím: Über das Geistige in der Kunst, Insbesondere in der Malerei)

Korzenszky, R., Somorjai, Á. (1989). Magyar sorskérdések. Előadások a magyar kultúra és népesedés keresztény szempontjairól. Róma.

Orbán, B. (2021). A hazafias szellem és a nemzetközi kiválóság az MCC képzéseinek célja. 2021. október 31. https://www.origo.hu/itthon/20211031-orban-balazsa-hazafias-szellem-es-a-nemzetkozi-kivalosag-az-mcc-kepzeseinek-celja.html (Letöltve: 2022. 10. 04.)

Ratzinger, J./Benedetto XVI (2021). La vera Europa. Identità e missione. Introduzione di Papa Francesco. A cura di Pierluca Azzaro e Carlo Granados, Libreria Editrice Vaticana, Siena, Cantagalli.

Rupnik, M. I. (2016). Hallgassuk az angyalaink hangját – Marko Ivan Rupnik a Gazdagréti templom mozaikjairól. Angyalvár, 2016. december 20. – Karácsony, 6-9.

Szabó, J. L. (2013). Gondolatok a katolikus nevelésről szülőknek és pedagógusoknak. Kairosz Kiadó, Budapest.

Székely, J. (2016). A hit kapuja. Szent István Társulat, Budapest.

Tomka, M. (1994). Egyház és vallásosság a mai Magyarországon. Budapest.

Tomka, M. (2006). Vallás és társadalom Magyarországon. Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest.