Pdf

Kulcsszavak

világjárvány, oktatás, szülők, pedagógusok, kérdőív

Absztrakt

A Gál Ferenc Egyetem Marczell Mihály Speciális Pedagógiai Kutatócsoportja 2020 májusában már végzett egy nagymintás kutatást. Ennek eredményeit számos tanulmányban már közöltük. A kutatás menetét korábbi tanulmányban már bemutattuk (Kozma és mtsai, 2020). A 2020. évi munkánkat követően ezúttal (szintén online) két mérőeszközt fejlesztettünk. Az egyik kérdőívvel a pedagógusok tapasztalatiról gyűjtöttük az adatokat, a másikkal pedig a szülőket kérdeztük meg. A célunk ezzel a mérőeszközcsomag-fejlesztésével az volt, hogy az adatokat matematikai statisztikai vizsgálatok elvégzésével összevethessük és a mélyebb összefüggéseket feltárjuk, ami a karanténban eltöltött életvitel és az ezzel járó tanítási/tanulási kihívásokat illeti. A kérdőív fejlesztése 2021. májusában zárult és az adatfelvételre ebben a hónapban és júniusban került sor. A kérdőívet 267 szülő és 239 pedagógus töltötte ki. A kitöltők többsége, mint a 2020-as kutatás során is többsége nő volt. A tanulmányban a két kérdőívet mutatjuk be.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.2.39
Pdf

Hivatkozások

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet (London, England), 395(10227), 912–920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8

Kozma Gábor, Petróczi Erzsébet, Thékes István, Nagyné, Hegedűs Anita (2020). A megfelelő életvitel kialakítása "karantén" helyzetben a megküzdési stratégiák összefüggéseinek tükrében. In: Dr. Kozma, Gábor (szerk.) A speciális pedagógia társadalompedagógiai lehetőségei, különös tekintettel a családra. (pp.81-98.). Szeged, Gerhardus Kiadó.