Pdf

Kulcsszavak

folyamat
irányítás
szociális terület
minőség
kapcsolatok

Absztrakt

A munka célja, hogy bemutassa a folyamatszabályozás fontosságát a szociális rendszerek működtetése során is. A PDCA ciklus ill. a kapcsolati hálózatok tudatos alakítása egyaránt fontos az intézmény hatékonyságának növelése során.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.120
Pdf

Hivatkozások

Birher, N. (2019). A közigazgatás társadalmi megítélésének változása a közigazgatási bírói gyakorlat fényében. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16051/A%20kozigazgatas%20tarsadalmi%20megitelesenek%20valtozasa.pdf;jsessionid=A1BC675EDA26593C26E459503CF96240?sequence=1, letöltve: 2021. 01. 08.

Birher, N., & Homicskó, Á. (eds.) (2019). Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. https://ajk.kre.hu/images/doc5/dokumentumok/honlapra_Az_egyhazi_intezmenyek_mukodtetesenek.pdf. letöltve: 2021. 01. 08.

Benák M. (2007). Bonding, bridging, linking. A mikrotársadalmi szolidaritás szintjén lévő kapcsolatok István-aknán. Acta-Sociologia Pécsi Szociológiai Szemle, 2(1), 57-61. https://doi.org/10.15170/AS.2007.2.1.4

Messing V. (2006). Lyukakból szőtt háló: háztartások közötti támogató kapcsolatok roma és nem roma szegények körében. Szociológiai Szemle, 16(2), 37-54. https://szociologia.hu/dynamic/0602messing.pdf

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7

Tésenyi T., Lukács, Á., Járay, M. & Lukács, G. (2017). Kapcsolathálózati kutatás magyarországi lelkigondozók körében, Embertárs, 15(1) 5-22. https://jezsuitakiado.hu/wp-content/uploads/2020/03/01_tesenyi_lukacs_embertars_2017_01.pdf

Veress, G., Birher, N. & Nyilas, M. (2014). A minőségbiztosítás filozófiája. Jel Kiadó.