Pdf

Kulcsszavak

ember
lelkiség
szolidaritás
egyházi fenntartó

Absztrakt

A munka célja, hogy a szolidaritás és spiritualitás fogalmain keresztül bemutassa, milyen új módszerek lehetségesek a szociális ellátással kapcsolatos képzésben és gyakorlatban. Különös figyelmet kell fordítani az emberre, mint kiindulópontra, továbbá
az egyházi fenntartók sajátos értékeire is.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.128
Pdf

Hivatkozások

Anzenbacher, A. (2001). Keresztény társadalometika. Herder Kiadó.

Birher, N. (1999). Az ember filozófiája. (Teológiai antropológia). Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola.

Birher, N. (2021). Spencer jelentősége az 1800-as évek második felében, In: Tóth, J. Z., (ed.), Herbert Spencer öröksége. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. https://ajk.kre.hu/images/doc2021/pr/Herbert_Spencer_

oroksege.pdf

Birher, N. (2019). Jog, erkölcs, vallás. In: Birher, N., & Homicskó, Á. (eds.), Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. https://ajk.kre.hu/images/doc5/dokumentumok/

honlapra_Az_egyhazi_intezmenyek_mukodtetesenek.pdf

Birher, N. & Bertalan, P. (2016). Hálózatokban. Oktker-Nodus Kiadó.

Bonhoeffer, D. (2015). Etika. Exit Kiadó.

Dolezel J. (2015). Complementarity of the Caritas Practice and Catholic Social Teaching (CST) in the Perspective of „Dual Focus” of Social Work Practice. In: Toso, G. P. D., Pompey, H., Gehrig R. & Dolezel J. (Eds.) Church Caritas Ministry

in the Persective of Caritas- Theology and Catholic Social Teaching. Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palack´y University. DOI 10.5507/cmtf.15.24446134

Fonk, P. (2017). Institutionelle Transformationsprozesse: Ethische Herausforderungen des Caritasmanagements zwischen Nächstenliebe und Wirtschaftlichkeit, In: Baumann, K. (Ed.), Theologie der Caritas. Grundlagen und Perspektiven für eine Theologie, die den Menschen dient. FS für Heinrich Pompey aus Anlass seines 80.

Geburtstages (Studien zur Theologie und Praxis der Caritas und Sozialen Pastoral 31), Echter Verlag GmbH

Huntington, P. S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.

Simon & Schuster.

Pompey, H. (2015). Theological foundations and shape of the Church’s Charitable Ministry. In: . In: Toso, G. P. D., Pompey, H., Gehrig R. & Dolezel J. (Eds.) Church Caritas Ministry in the Persective of Caritas- Theology and Catholic Social Teaching.

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palack´y University. DOI 10.5507/cmtf.15.24446134

Platón (1984). Kharmidész. Európa Könyvkiadó.