Pdf

Kulcsszavak

ifjúság
istentisztelet
posztmodern
közösségépítés

Absztrakt

Ebben a tanulmányban bemutatjuk a kapcsolatot a vallásos személyiség fejlődése és az istentisztelet formája közt. A fiataloknak sok tekintetben egyedi szükségleteik vannak, amely alól a vallás sem kivétel. Épp ezért az istentiszteleti formáknak figyelemmel kell lenniük ezekre a szükségletekre. Témánk bemutatása során többek között James Fowler vallásfejlődési elméletére és Piet Fransenre is utalunk, aki érdekes párhuzamot von a népi vallásosság, az ortodoxia istentisztelete és a posztmodern fiatalok hite közt.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.18
Pdf

Hivatkozások

Csákány, T. (2001). Missziói munka az egyetemisták között. Református Egyház, 53(7-8) 184-185.

Edie, Fred. P. (2007). Book, Bath, Table, and Time. The Pilgrim Press.

Fransen, P. F. (1976). Sacraments as Celebrations. Irish Theological Quarterly, 43

(3) 151-170. https://doi.org/10.1177/002114007604300301

Kiss, S. E. (2009). Posztmodern fiatalok megszólítása. Református Egyház 61(12) 281-287.

Novak, M. (2000). ready to Assemble: Youth as Part of liturgical Assembly. In Singer-Towns B. (Ed.), Vibrant Worship with Youth. (35-46). St Mary’s Press.

P. Tóth, B. (1996). Pásztorálpszichológia és tanácsadás – a valláslélektan gyakorlati alkalmazása. Theológiai Szemle 39(2) 62-75.