Pdf

Kulcsszavak

Kulcsszavak: online platform, digitális, alkalmazás, interaktív, kollaboráció, nyelvoktatás

Absztrakt

Jelen cikknek nem célja tudományos kutatásokkal alátámasztott érvek és ellenérvek felsorakoztatása az oktatásban többé vagy kevésbé jól használható online platformok mellett vagy éppen ellen. A cél egy olyan felület főbb funkcióinak és alkalmazási területeinek bemutatása gyakorló oktatók, pedagógusok számára, amelyet érdemes megismerni annak ellenére, hogy a befektetett idő tekintetében komoly kihívást jelent. A padlet.com nem csak a nyelvoktatás, hanem bármely tantárgy színesítésre és az órák interaktívvá tételére is használható.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.K.SZ.22
Pdf

Hivatkozások

Bekéné Kovács, E. (n.d.). A Padlet használata (segédlet tanároknak). NKP. https://nat2012. nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/idoutazas_segedanyag_padlet padlet.com

Byrne R. (n.d.). Free Technology for Teachers. https://www.freetech4teachers.com

Byrne, R. (n.d.). Padlet Tutorials. https://youtube.com/playlist?list=PLtx qUNKJwDwS5aCTT2t8d1 xxZpwGaDjW

Tamus, T. (2016, February 20). Padlet, a közös faliújság. TKA. https://tka.hu/tudastar/dm/257/padlet-a-kozos-faliujsag

Seresné Barta, I. (n.d.). Segédanyagok diigitális tanításhoz, tanuláshoz. Padlet. https://padlet.com/ibolyavorosmarty/seg-danyagok-digit-lis-tan-t-shoz-tanul-shoz-gflaonc437d2