Pdf

Kulcsszavak

szervezet
kommunikáció
információáramlás
szervezetfejlesztés
helyzetfeltárás

Absztrakt

A szervezet strukturális és funkcionális jellemzői fontos meghatározói a kommunikációs lehetőségeknek, ugyanakkor a kommunikáció minősége jelentősen meghatározza a szervezet működésének jellemzőit.

A szervezet kommunikációs hálójának diszfunkcionális működése feszültséget okoz, ami hosszú távon a szervezet  működésének egyéb tényezőiben is komoly problémákat okoz, ami nagymértékben csökkenti a hatékonyságot.

Jelen tanulmány két szervezet szervezeti diagnózisának rövid bemutatásával próbálja bizonytani, hogy a szervezetek „tüneti” problémáinak hátterében a gyökérokok között elsődleges fontossága van a nem megfelelő kommunikációnak.

A diagnózisokat a szerző készítette 2022-2023 között.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.K.SZ.34
Pdf

Hivatkozások

Block, P. (2005). Makulátlan tanácsadás - Útmutató a szervezeti változásokhoz tanácsadóknak. HVG Kiadói Rt.

Boncz, I. (2015). Kutatásmódszertani alapismeretek. https://www.etk.pte.hu/ protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/sport/Kutatasmodszertan_e.pd (Letöltés: 2019. 10 13)

Cole, M., & Cole, S. R. (2003). Fejlődéslélektan. Osiris.

Csanádi, P., Kalmár, P., Németh, G., & Torma, K. (2010). Szervezetfejlesztési tanácsadás. In J. Poór, P. Csanádi, G. Erdőhegyi, G. Kornai, E. Noszkay, & G. Németh, (Eds.), Menedzsment-tanácsadási kézikönyv (pp. 264-289). Akadémia Kiadó Zrt.

French, W.E., & Bell, C. H. Jr. (Eds.). (1993). A szervezetfejlesztés meghatározása. In: Organization Development. Behaviourial Science Interventions for Organisation Improvement. 4th ed (1-6). Prentice Hall International Inc.

Horváth, D., & Mitey, A. (2015). Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó.

Klein, S. (2012). Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft.

Klein, B., & Klein, S. (2012). A szervezet lelke. Edge 2000 Kft.

Kovács, I. É.(2007). Az egy - és a kétirányú kommunikáció. In A. Mészáros (Ed.), Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen (71-82). Elte Eötvös Kiadó.

Mayer, P. (2011). Turizmus kutatások módszertana. Pécsi Tudományegyetem, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ. https://www.tankonyvtar.hu /hu/tartalom/ tamop425/0051_Turizmus_kutatasok_modszertana/ch03s03.html (Letöltés:2020.10.15)

Molnár, D. (2010). Empirikus kutatási módszerek a szervezetfejlesztésben. Humán Innovációs Szemle, 1(1–2), 61–72. http://humanexchange.hu/site/uploads/file/61-72_md.pdf

Seidman, I. (2002). Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó.