Absztrakt

A cikk célja a multikulturalizmus és az interkulturalizmus elméleti és gyakorlati meghatározása, alapvető különbségeinek, típusainak, következményeinek és problémás aspektusainak a bemutatása, gyakorlati példákkal. Az elméleti megközelítést illetően definiáljuk a ’Smelting Pot’ és a ’Salad Bowl’ típusú multikulturális társadalmakat, azok minden előnyével és hátrányával. A multikulturalizmus viszonyát a liberalizmussal szemben is elemezzük, valamint a közelmúlt olyan mozgalmainak (pl. WOKE, BLM) jellemzőit, hatásait is, melyek alapjaiban rengették meg az egyén és közösség viszonyát a történelmi múlthoz, az alapértékekhez, és következményeikben felvetették azt a kérdést, hogy modern, „művelt” társadalmunkban a család, az iskola és a demokratikus intézmények valóban elvégzik-e feladatukat, vagy a 20. század közepében indult (és ma már mainstremnek tekinthető, „politikai korrektség” vonulatának behódolva hajlandók és képesek is megváltoztatni a történelmet…, figyelmen kívül hagyva az akkori korok összefüggés-, ok-okozat-, valamint értékrendszereit.

A kultúra, nemzet és nemzetiség fogalmainak kölcsönhatásainak, előnyeinek és hátrányainak az összevetése, elemzése, valamint a jelenlegi mainstream gondolkodás és narratíva következményeinek leírása is célja jelen előadásnak, a migráció, az oktatás-nevelés, az idegen nyelvi tudás, a kisebbségi és többségi jogok, a kisebbségi értékek ismertetése és illusztrálása folytán.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.K.SZ.55
Pdf

Hivatkozások

Banks, J.A. (2004). Multicultural Education.In J.A.Banks (Ed.), Handbook of Research on Multicultural Education (pp. 3-29). Jossey-Bass.

Banks, J.A. (2009). The Routledge international. Companion to Multicultural Education. Routledge. Britannica. Multiculturalism.https://www.britannica.com/topic/multiculturalism

Commisceo Global. (n.d.). Intercultural, Cross-cultural and Multicultural – What do they mean and Why does it matter? Commesico Global. https://www.commisceo-global.com/blog/intercultural-cross-cultural-multicultural-meanings

Good Therapy. (2019, September 13). Multicultural Concerns. Good Therapy. https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/multicultural-concerns

Máthé, I. (2008). Multikulturális értékek a kisebbségi létben. Perspective=Kitekintés,12(15ksz), 102-109.

Sampoerna University. (2022, July 5). Multiculturalism: Definition, Theory, and Characteristics. Sampoena University. https://www.sampoernauniversity.ac.id/understanding-multiculturalism-definition-theory-and-characteristics/