Pdf

Kulcsszavak

hit, közösség, példa, érzelmi intelligencia, játék

Absztrakt

A hitre, Isten szeretetére nevelés eszközeit gyűjtöm össze, melyek a mai felgyorsult világban segíthetnek minket a gyermekek formálásában.

A hitre-és Isten szeretetére nevelés alapvetően beépül a nevelés folyamatába. Az összetett, sok tényezős feladat különféle színtereken valósul meg: család, iskola, különböző csoportok, csapatok. Elválaszthatatlan az emberszeretetre neveléstől. Sok oldalról sebzett világunkban fontos, hogy alapvető értékeket fejlesszünk a gyerekeknél, jó példát mutassunk nekik, aminek sokszor hiányát élik. Ebben sokat segít az érzelmi nevelés.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése fontos, az érzelmi nevelés része, sokszor a fiatal boldogulásának fő tényezője, mely még felnőtt korban is nevelhető. Nélkülözhetetlen a kapcsolatteremtés, indulatkezelés területén, szerepe van a konfliktuskezelésben, a nyitottságban, motiválhatóságban, köze van a játékhoz, humorhoz, az érdeklődéshez.

Az alapvető közösségi egység a család, ahol jó esetben ezt az érzelmi nevelést először megkapja a gyermek. A közösségi élmény megtapasztalása is fontos, hisz megtartó erővel bír. A közösségben megtapasztalja a gyermek a törődést, hogy figyelnek rá, meghallgatják, értékelik, s így kialakul benne, hogy ő értékes, fontos mások számára. Így ő is képes lesz másokat értékelni, másokhoz kapcsolódni, s ez segíti az Istenhez kapcsolódását is.

Az eszközök, melyek ennek a folyamatnak érdekében jól használhatók a játék, a mese, a zene. A játék rendkívül sok oldalúan fejleszti a benne résztvevőket, a mese azonosulási lehetőségei által fejleszt szocializáló hatása van, megtapasztaltatja a gyermekkel a „jó együtt lenni” érzését, közösségi élményt ad. A zene kikapcsol, önkifejező eszköz, oldja a feszültséget, segít a ráhangolódásban, koncentrálásban, hat az érzelmi hálóra, s ennek óriási befolyása van az agy területeinek működésére, a gondolkodásra. Mindhárom eszköz megfelelően alkalmazva az Istenhez kapcsolódást segítheti elő.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.163
Pdf

Hivatkozások

Pál p., zsinati atyák (1965). A II. Vatikáni Zsinat GRAVISSIMUM EDUCATIONIS kezdetű deklarációja a keresztény nevelésről. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190625795.003.0016

Bruno F. (2000). Csak történetek. Don Bosco Kiadó.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottsága (2000). MAGYAR KATEKETIKAI DIREKTÓRIUM. https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=413

Uzsalyné P. R. (2010). A nevelés az élet szolgálata 1.- Az érzelmi intelligencia fejlesztése. Kulcs a Muzsikához Kiadó.

Uzsalyné Dr. P. R. (). Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével. https://docplayer.hu/69170844-Az-erzelmi-intelligencia-fejlesztese-zenevel.html